Kalina Rapkiewicz

Specjalista I° stomatologii ogólnej

Studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie ukończyłam w 1995roku. Po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskałam specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej. Zajmuję się leczeniem dorosłych i dzieci.

Kalina Rapkiewicz

© 2023ProdentalTooth icon