Małgorzata Bebłacz

Specjalista I° stomatologii ogólnej

W 1995 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym na Akademii Medycznej w Warszawie. W 1999r uzyskałam tytuł specjalisty pierwszego stopnia w zakresie stomatologii ogólnej. W gabinecie zajmuję się leczeniem zachowawczym u osób dorosłych oraz dzieci oraz leczeniem protetycznym.

Małgorzata Bebłacz

© 2023ProdentalTooth icon